Menu Đóng

Đại hội vệ sinh công nghiệp Việt Nam

Cuối tháng 6 năm 2018 Đại hội toàn quốc lần 2 của Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam đã diễn ra tại Đà nẵng thành công vang dội.

Đại hội là sự đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành nghề bằng việc kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực gần nhau hơn, chia sẻ  và hỗ trợ nhau trong công việc.

Với tiêu chí

  • Sử dụng sức mạnh tập thể để phát triển ngành nghề.
  • Hiểu hơn về tính cách của từng thành viên trong Hiệp Hội, nắm được những điểm mạnh yếu của từng người để có thể kết hợp, hỗ trợ cho nhau tốt hơn.
  • Tăng cường sức mạnh đoàn kết, đặt tính cộng động lên trên cá nhân.

Bài viết liên quan: